Lokacija se nahaja v neurejenem industrijskem predelu mesta, kjer investitorji na majhnih parcelah in z ohlapnimi urbanističnimi pogoji, gradijo najrazličnejše stavbe. Pred vhodom je prometna cesta in železnica, zadaj pa betonarna. Zato je stavba zasnovana kot hladen industrijski objekt z introvertiranim značajem.

V pritličju je razstavni salon, nadstropji sta namenjeni dvema avtonomnima pisarniškima etažama, nad njima pa je mansarda s klubskim prostorom, teraso in prvotno dvema squash igriščema. Z leti uporabe sta igrišči spremenjeni v dva ločena prostora za športno dejavnost, skupinske in individualne treninge.
Druga klet je namenjena skladišču, prva polklet pa je parkirišče.

Vse vsebine povezuje vertikalno zasnovana avla, s stopniščem in dvigalom. Ta vertikalna avla je vezni element s sosednjo že obstoječo poslovno stavbo.

Tehnično gre za AB hišo, s konstruktivnimi deli v vidnem betonu:

  • fasada,
  • stropovi,
  • stopnice,
  • skladišča,
  • klet, …

Beton stropa je hlajen, gretje in elektroinstalacije pa so v tleh. Tako AB akumulira energijo, talne vtičnice pa omogočajo fleksibilno uporabo pisarniškega tlorisa.

Introvertiranost zasnove poudarja intimna terasa v 1. nadstropju, vertikalna avla s stopniščem, predvsem pa izbor materialov notranjih obdelav.

Koncept opreme je v zlitju arhitekture in interierja:

  • Barvitost stopniščne ograje je postavljena ob vidni beton in siv peščenjak.
  • Zgodba tekstilnih talnih oblog je kot eho barvitosti v stopnišču.
  • Omare so obloge AB slopov in nosilci instalacij.
  • Luč poudarja vse našteto in je strogo funkcionalna.